Évfordulók július 15-én

2014.07.14 18:30

1099. július 15-ig zajlott az I. keresztes háború legfontosabb csatája. A hadjáratot II. Orbán pápa hirdette meg a Clermonti zsinat idején, vezetője Bouillon Gottfried alsó -Lotaringiai herceg lett. A győztes csaták után a keresztény uralom hosszú időre berendezkedett a Szentföldön. A keresztesek gyakran mezítláb, zsoltárokat énekelve körbejárták Jeruzsálem falait, hitték, hogy azok Jerikó falaihoz hasonlóan leomlanak. A város elfoglalásakor a keresztények sok tízezer városlakót lemészároltak.

1162. július 15-én királlyá koronázták II. Lászlót, II. (Vak) Béla másodszülött fiát. A szertartást Mikó kalocsai érsek végezte, mert az esztergomi érsek, Lukács, nem vállalta, sőt kiátkozta az uralomra jogtalanul törő herceget. A trón jogos várományosa László fivérének, II. Gézának a fia, III. István volt, aki elérte a 15 éves kort apja halálakor. II. László alig fél évet uralkodott, alighanem méreg végzett vele 1163. január 14-én.

1846. július 15-én megnyitották Magyarország első vasútvonalát Pest és Vác között 34 km hossúságban. Az összegyűlt előkelőket 28 km/ órás sbességgel vitte a vonat. A kocsikban akkor még nem volt ablak, világítás és fűtés.

1900. július 15-én született Passuth László író, műfordító.Pályáját történelmi tanulmánokkal, útirajzokkal és fordításokkal kezdte. Életrajzi regényeket írt a művészettörténet nagy alakjairól: Monteveriről, Giorgonéról,Velazquezről. A legnagyobb népszerűséget történelmi regényei hozták meg számára, mert alapos filológiai előmunkálatok (forráskutatás, szövegkritikai szövegelemzés, azaz a téma komplex módszerű tanulmányozása) jellemezték.

Márk Éva