Évfordulók január 6-án

2015.01.05 16:56

   JANUÁR 6.  VÍZKERESZT a karácsonyi ünnepkör zárónapja. A római katolikusoknál a háromkirályok, az ortodoxoknál Jézus megkeresztelkedésének ünnepe, a karácsonyi tizenketted utolsó napja, a farsang kezdete. A katolikus templomokban ezen a napon vizet szentelnek és 6-án kell a karácsonyfákat is lebontani.

1322. január 6-án koronázták királlyá Szerbiában III. UROS ISTVÁNT, akinek az apja fegyveres területi vitába bocsátkozott a magyar királlyal. A háborút I. Károly nyerte meg. Az új szerb király békülni akart nagyhatalmú szomszédjával, szövetséget ajánlott neki és fölvetette, hogy áttér a római katolikus hitre. Miután I. Károly továbbra is egy szerb trónkövetelőt támogatott, ismét háborúra került sor a két ország közt. Ez a csatározás a magyarok vereségével végződött.

1323. január 6-án rendelte el állandó értékű ezüstpénz verését I. (Anjou) Károly magyar király. A nemesség a pénzreform költségeire minden jobbágyporta után FÉLFERTÓS rendkívüli adót ajánlott fel. (1 fertó=1 font; 1 pensa (pénz) = 4 fertó vagy 8 félfertó.)

1481. január 6-án halt meg AHMAT, az ARANY HORDA kánja.Mindent megpróbált, hogy a Mongol Birodalom egyik utódállamaként működő, ám ekkorra már szétesőben lévő Arany Hordát egységben tartsa, de több kül- és belpolitikai kudarc is érte. A Moszkvai Nagyfejedelemség megtagadta az adófizetést, vereséget szenvedett Moldvától, az Oszmán Birodalom is szorongatta, és csak nehezen tudta féken tartani az önállósulni akaró kánságokat. Egy ilyen, a szibériai kánsággal folytatott háború egyik csatájában ölték meg. Halála után másfél évtizeddel az Arany Horda felbomlott.

1974. január 6-án alakult meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Budapesten, 196 alapító taggal, a természet és ezen belül különösképp a madárvilág társadalmi támogatása céljából.

Márk Éva