Évfordulók január 26-án

2015.01.23 17:51

1699. január 26-án Karlócánál aláírták aláírták a békeszerződést, mely lezárta a 150 éves török megszállás időszakát. A tanácskozáson főleg Magyarország sorsáról döntöttek, magyar résztvevő nélkül, bár az 1681-es soproni országgyűlés törvénnyel kötelezte rá LIPÓT császárt, aki ezt is figyelmen kívül hagyta, mint a magyar érdekeket általában. Komoly tárgyalások folytak THÖKÖLY IMRÉRŐL ( korok.webnode.hu/products/v-/  ). A császár feltétlenül el akarta érni kiadatását, végül arra az egyezségre jutottak, hogy a határtól távol jelölik ki lakhelyét. II. Rákóczi Ferenc mostohaapja a Márvány-tenger legkeletibb részén, Nikomédiában (ma Izmit) halt meg.

1763. január 26-án született JEAN BAPTISTE BERNADOTTE, Napóleon tábornoka, Svédország és Norvégia királya. Volt hadügyminiszter, Napóleon marsallá nevezte ki, nagyherceggé tette, de 1809-től nézeteltéréseik támadtak; később elfogadta a svédektől a trónörökösi címet, tehát Napóleon ellenfele lett. Nevéhez fűződött a szövetségesek győzelme a "népek csatájában" (Lipcs1813. október), mely Napóleon teljes vereségét jelentette. Amikor a svéd trónörökös váratlanul meghalt svéd tisztjei őt ajánlották és az örebrói országgyűlés meg is választotta, XIII. Károly fiává fogadta Károly János néven. A svéd és norvég trónt 1818-ban foglalta el. Önkényuralkodónak bizonyult, így jelentős ellenzéke támadt. Haláláig, 1844-ig uralkodott. Felesége Desirée Clary, egy marseillei kereskedő lánya volt, tőle született fia, I. Oszkár néven követte a trónon. Svédországban azóta is a Bernadotte-ház tagjai viselik a koronát.

1823. január 26-án halt meg EDWARD JENNER, a himlő elleni védőoltás felfedezője, megalkotója. Orvosi diplomája mellé egy jó tanácsot is kapott: Ne spekulálj, próbáld ki! A himlő gyógyítására tette föl életeét. Egy népi babona nyomán indult el, mely szerint aki elkapta a tehénhimlőt, az nem betegszik meg járványok idején. Első alanya - nem kis kockázatot vállalva - egy 8 éves fiúcska volt, akinél semmiféle szövődmény nem lépett fel. Ő adta a védőoltásnak a VAKCINA nevet a latin vacca - tehén szóból. A sijer ellenére teljes csönd vette körül, de a következő járványnál módszere gyorsan terjedni kezdett. A királyi család az elsők közt oltatta be magát. Rendkívül népszerű volt, London díszpolgárává választották, a parlament nagyobb összeget szavazott meg kutatásaira, csak a szakma nem fogadta el. Élete végéig vidéki orvosként praktizált abban a jóleső tudatban, hogy egy halálos járványtól szabadította meg az emberiséget.

Márk Éva