Évfordulók január 19-én

2015.01.18 13:32

 379. január 19-én választották császárrá NAGY THEODOSIUST. Neki sikerült utoljára egyesítenie a Római Birodalmat, de ő volt az is, aki halála előtt nyugati és keleti részre osztotta fiai, Honorius és Arcadius között a korábban egységes császárságot. Ezzel a döntésével véglegessé vált a birodalom széttagoltsága.

 399. január 19-én született SZENT PULCHERIA, a konstantinápolyi szenátus által Augusztává nyilvánított bizánci császárnő. A tehetséges, művelt leány irányította két évvel fiatalabb öccsét II. Theodoziuszt, megszabta neveltetésének irányát, később feleséget is ő választott neki. Vakbuzgó keresztény volt, különösen a nesztoriánusokat (Krisztus emberi mivoltát hirdetők), a pogányokat és a zsidókat üldözte. Jó keresztényként templomokat építtetett, támogatta a rászorulókat, adományokkal segítette a nélkülözőket. Húgaival együtt szüzességi fogadalmat tett, pár évre zárdába is vonult, de öccse halálakor, hogy megakadályozza egy törtető eunuch császárrá választását, maga vette át a hatalmat, névleges házasságot kötve egy katonatiszttel. 453-ban halt meg, a római katolikus és az ortodox egyházak egyaránt szentként tisztelik.

1343. január 19-én halt meg I. (Anjou) Róbert nápolyi király. Végakaratában örököséül - a tíz évvel korábbi szerződést megszegve - unokáját, Johannát jelölte, félreállítva annak férjét ANDRÁS HERCEGET, I. (Anjou) Károly magyar király fiát, I. (Nagy) Lajos király öccsét. Ez a szerződésszegés és András herceg későbbi meggyilkolása vezetett a magyar király nápolyi hadjárataihoz, amelyek nem hozták meg Nagy Lajos számára a várt eredményt.

1459. január 19-én lett az ország sókamaráinak ispánja Hunyadi János számadó deákja Szapolyai Imre, s ezzel megkezdődött a család felemelkedése. Imre öccse, István nádor volt a második legnagyobb birtokos Corvin János herceg után, apja volt Szapolyai János erdélyi vajdának, később I. JÁNOS néven magyar királynak.

Márk Éva