Évfordulók február 5-én

2015.02.04 16:26

   FEBRUÁR 5-én emlékezik meg Catania népe minden évben körmenettel és fesztivállal, 251-ben mártírhalált halt szentjéről, ÁGOTÁRÓL. Legendája több korai szentére hasonlít: a helytartó szemet vetett a szépséges lányra aki azonban Krisztusnak szentelte életét. A visszautasított Quinlianus bosszúból halálra kínoztatta, még a melleit is levágatta. Népszerűséget egyedi legendájával szerzett: eszerint amikor kitört az Etna, Szent Ágota sírjából felhozott fátyollal indultak az emberek a lávafolyam felé, amely a fenti napon váratlanul megállt. Szent Ágota az emlőrákban szenvedő nők védőszentje.

1533. február 5-én született DUDITH (Dudich) ANDRÁS humanista tudós, polihisztor, a reneszánsz irodalom egyik nagy alakja, pécsi püspök. A legjobb külföldi iskolákban tanult, majd eljutott a német-római császár, az angol királynő és a francia király udvarába. Részt vett a tridenti zsinaton, 1563-ban csanádi, egy évvel később pécsi püspökké nevezték ki. Követként érkezett a lengyel király udvarába, ahol megismerkedett STRASS REGINA udvarhölggyel, akiért lemondott egyházi címeiről és feleségül vette. A házas állapot bizonyára kedvére volt, mert özvegységre jutva újra nősült. A második, dúsgazdag feleség élete végéig jólétet biztosított neki. Idejét írással töltötte, fordított görögből, olaszból latinra, és levelezett korának legkiválóbb tudósaival. Több levelét az Országos Széchényi Könyvtár őrzi.

1946. február 5-én a magyar állam, eleget téve nemzetközi kötelezettségeinek, megkezdte a nyilas vezetők perét. A tárgyalás során a hét vádlott közül egyedül Kemény Gábor jogász, publicista, a Szálasi kormány külügyminisztere mutatott némi megbánást, de őt is halálra ítélték. Elsőnek Szálasit végezték ki, majd egy héten belül hat társát is.

1971. február 5-én halt meg RÁKOSI (Rosenfeld) MÁTYÁS. Az I. világháború kitörésekor önkéntesnek jelentkezett. Orosz hadifogságba esett, de sikerült megszöknie, s itthon belépett a kommunista pártba. A Tanácsköztársaság alatt több funkciót betöltött, a bukáskor Ausztriába menekült, majd Szovjet-Oroszországba ment. Onnan illegálisan hazatérve elkapták és életfogytiglanra ítélték az 1919-ben betöltött szerepéért, azonban szovjet-magyar kormányközi megegyezés révén a SZU-ba mehetett. A háború után egyre nagyobb hatalomhoz jutott, hamarosan megmutatkoztak a személyi kultusz jelei, amely 60. születésnapjának ünneplésekor öltött torz méreteket. A teljesíthetetlen ötéves terv, a jegyrendszer bevezetése, a mezőgazdaság tönkretétele, a terror eluralkodása köthető a nevéhez. Sztálin halála és a XX. kongresszus után a Szovjetunióba kellett mennie, ahonnan többé nem jöhetett haza.

Márk Éva