Évfordulók december 8-án

2015.12.07 17:13

   A NAP IDÉZETE: "Keresnünk kell az igazságot, de újra és újra kétségbe kell vonnunk saját, már-már biztosnak vélt igazságainkat." HANKISS ELEMÉR szociológus, filozófus, irodalomtörténész.

  December 8. MÁRIA napja - Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepe a katolikus egyházban. A hittételt 1854. december 8-án emelte dogmává IX. PIUSZ pápa.

  Ie. 65. december 8-án született Quintus HORATIUS Flaccus, felszabadított rabszolga fiaként. A szegénység kényszerítette arra, hogy verset írjon, miként ő maga mondta. VERGILIUS mutatta be MAECENAS-nak, attól fogva nem nélkülözött. Szállóigévé vált mondása, a "CARPE DIEM" - "szakítsd le a napot", vagy ahogy ma értelmezik "élj a mának", nem a gyönyörök habzsolását, hanem a múlékony élet szép örömeinek mértékkel való élvezetét.

   899. december 8-án halt meg ARNULF, az utolsó Karoling-császár, aki egy ideig még az egész birodalmon uralkodott. A többször felosztott, trónviszályok dúlta FRANK BIRODALOM két egységesebb része (keleti, nyugati) között 880-ban húzták meg a határt. ( korok.webnode.hu/products/csernyanszky-pal-a-birodalmi-eszme-a-karoling-korban/ ) Honfoglaló őseink haláláig szövetségesei voltak, de halálával a szövetség felbomlott. Utóda IV. (Gyermek) LAJOS, keleti frank királyként 18 évesen halt meg; ő adta ki 907-ben a híres dekrétumot - amikor megértette, hogy nem bír a magyarokkal - mely szerint: "UGROS ELIMINANDOS ESSE", vagyis: " RENDELJÜK, HOGY A MAGYAROK KIÍRTASSANAK!"

  1854. december 8-án mondta ki IX. Piusz pápa Ineffabilis bullája: "A Boldogságos Szűz fogantatása pillanatától mentes volt az eredendő bűn minden szennyétől". A gondolat már a keresztény ókorban megfogalmazódott. Szent Ágoston a pelagiánusokkal folytatott vitájában Máriát kiemelte az eredeti bűn hatása alatt álló emberek közül. A hittétel szerint már Mária anyja, Szent Anna szeplőtelenül fogant. A dogma kihirdetése után hozta létre a római katolikus egyház a lourdes-i kegyhelyet a szeplőtelen fogantatás tanának népszerűsítésére.

  1708. december 8-án született I. (Lotaringiai) FERENC német-római császár, MÁRIA TERÉZIA osztrák főhercegnő, magyar és cseh királynő férje.

  Márk Éva