Évfordulók december 8-án

2014.12.07 16:25

Ie. 65.december 8-án született Quintus HORATIUS Flaccus római költő, felszabadított rabszolga fiaként.Azt mondta, őt a szegénység kényszerítette versírásra. Vergilius mutatta be Maecenasnak aki barátjává fogadta, attól fogva nem nélkülözött. Szállóigévé vált mondása lett a CARPE DIEM: használd ki (szakítsd le) a napot, vagy ahogy ma elterjedt: "élj a mának". A gondolat nem a gyönyörök habzsolását jelenti, hanem a múlékony élet, az élet örömeinek mértékkel való élvezetét. Önértékelését DEVECSERI GÁBOR kiváló fordításában ismerhetjük: "Áll ércnél maradandóbb művem..."

 899. december 8-án halt meg ARNULF, az utolsó Karoling császár. A többször felosztott, trónviszályok dúlta Frank Birodalom két egységesebb része -kelet és nyugat között - a 880-as ribémont-i szerződés alapján húzták meg a határt. Vastag (Kövér) Károlynak mégegyszer sikerült létrehozni az egységet, de lemondásra kényszerült. A keleti frank Arnulf megkísérelte kiterjeszteni hatalmát a korábbi birodalom egészére, császárrá is koronáztatta magát, de ténylegesen csak saját keleti területén uralkodott. A honfoglaló magyarok haláláig szövetségesei voltak. Utóda fia, IV, (Gyermek) Lajos lett keleti frank királyként, de 18 évesen meghalt. Mivel apja halálával a szövetség felbomlott, meggyűlt a baja az állandóan betörő magyarokkal, ezért 907-ben a következő rendeletét jegyezte le az Annalium Boiarum: "Decretum... Ugros eliminandos esse" vagyis: RENDELJÜK, HOGY A MAGYAROK KIÍRTASSANAK! Az eseményekről bővebben itt:  korok.webnode.hu/products/a-frankok-birodalma1/

1708. december 8-án született I. (LOTARINGIAI) FERENC német-római császár, Mária Terézia osztrák főhercegnő, magyar és cseh királynő férje. Jó megjelenésű, udvarias és békés természetű fiatalember volt, ideális férj hatalmi ambíciók nélkül. Mária Terézia őszintén szerette, élete szerelme volt.

1854.december 8-án mondta ki IX. PIUSZ pápa Ineffabilis bullája, hogy: " A Boldogságos Szűz fogantatása pillanatától mentes volt az eredendő bűn minden szennyétől." A godolat már a keresztény ókorban megfogalmazódott. Szent Ágoston a pelagiánusokkal folytatott vitájában Máriát kiemelte az eredeti bűn hatása alatt álló emberek közül. A hittétel szerint Mária anyja, Szent Anna is szeplőtelenül fogant. A dogma kihirdetése után után hozta létre a római katolikus egyház a lourdes-i kegyhelyet a szeplőtelen fogantatás tanának népszerűsítésére.

Márk Éva