Évfordulók december 4-én

2015.12.03 19:45

A NAP IDÉZETE:

"Két módon tehetnek bolonddá. Az egyik, hogy elhitetik veled a hazugságot. A másik, hogy visszautasítod az igazságot." Søren Kierkegaard 19. századi dán filozófus és teológus.

December 4-e BORBÁLA és BARBARA napja. A Borbála magyar női név a görög Barbara név átvétele. A Barbara görög eredetű név, jelentése: idegen, külföldi nő. Az ókori görögöknél: idegen, nem görög, ennélfogva műveletlen, faragatlan, durva. A rómaiak is hasonló értelemben használták a szót barbarus formában.

1563. december 4-én - kisebb megszakításokkal 18 évi tanácskozás után - a tridenti zsinat befejezte
munkáját. Az 1545. december 13-án tartott nyitótanácskozáson a zsinat három fő célt tűzött maga elé: a vallási vita lezárását, az egyház általános reformját és a töröktől megszállt balkáni államok, valamint a magyarországi keresztények felszabadítását a török alól. Az európai hatalmi érdekek ütközése miatt többször is megszakadt a munka. Az első szakaszban tisztázta az egyház a katolikus dogmákat, míg az egyházi reformok kérdése, az új irányvonal meghatározására csak a harmadik szakaszban került sor. A 18 évig tartó tanácskozás a katolikus
egyház megerősödését eredményezte.

1691. december 4-én I. Lipót ünnepélyes formában kiadta az 1690. október 16-i Diploma Leopoldiumot. Az
eredetileg elfogadott Diploma III. és IV. pontját az új kiadás módosította, azzal, hogy további intézkedéseket ígért a vallási kérdésekben és a rendi kiváltságok értelmezésében.

1944. december 4-én csendőrök támadták meg Budapesten a Palesztinai Kivándorlási Iroda Vadász
utca 29. szám alatti épületét. Weisz Arthur üveg nagykereskedő üzletházát ajánlotta fel a svájci konzulátusnak palesztinai kivándorlási iroda céljaira. A házat és pincéjét megszállták a menedéket keresők (összesen legalább 3000 ember), előtte is hosszú sorok álltak az életmentő papírokért. 1944 utolsó napján a nyilasok több embert meggyilkoltak a házban tartózkodók közül, és kb. 600 főt a Duna-parton akartak megölni. Weiss Arthur fellépésére magyar katonák megakadályozták a tömeggyilkosságot, de másnap Weisst elhurcolták, és a Dunába lőtték.

1956. december 4-én zajlott le a Hősök terén az asszonyok tüntetése. Több ezer asszony és lány emlékezett némán a szovjet hadsereg egy hónappal korábban történt bevonulására, amellyel kezdetét vette az 1956-os
forradalom vérbe fojtása. A Névtelen Hős síremlék előtt két és fél órán keresztül vonultak el az asszonyok, letették a virágokat és a Himnuszt énekelték. Az újvidéki Magyar Szó másnapi számában G. Altman így
emlékezett az eseményre: "Az idő borús volt és ködös. Néhány mellettem álló magyar tiszt szemét könnyek borították el... Az asszonyok kisebb csoportjai érkeztek a délutáni órákban is, amikor a Névtelen Hős sírját már teljesen befedték a virágok. A síremlék négy sarkán egy-egy rendőr állt vigyázzállásban. A gyertyák lassan csonkig égtek és egy papírlapról az eső lemosta a feliratot: A magyar anyák - hőseinknek". Néma asszonytüntetésekre ezekben a napokban az ország több nagyvárosában is több helyütt sor került, például Pécsett, vagy december 6-án Veszprémben.

Topor István