Évfordulók december 3-án

2014.12.02 17:20

1552. december 3-án hunyt el Xavéri Szent Ferenc a katolikus egyház legnagyobb misszionáriusa.

Előkelő navarrai család sarja, Loyolai Szent Ignác mellett a Jézus Társaság egyik leghíresebb tagja, aki a Távol-Keleten, főleg Indiában és Japánban töltötte élete java részét. Az indiai Goa városában temették el. Az itt dühöngő pestis elmúlását mindjárt az ő közbenjárásának tulajdonították. 1622-ben avatták szentté.

1918. december 3-án Vix alezredes az antant hatalmak budapesti katonai missziójának vezetője, jegyzékben követelte a magyar kormánytól a Felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának. Ugyanezen a
napon a szénkormánybiztos a szénhiányra hivatkozva rendeletben korlátozta a lakások fűtését, a villany- és gázfogyasztást.

1919. december 3-án hunyt el az impresszionizmus egyik jelentős francia festője: Pierre Auguste Renoir.

Kezdetben a barbizoni erdőbe járt festeni, s a plein air festészet vonzotta. E korszakából valók a vadászó Diana és Lise című festményei. Szerepelt az impresszionisták első tárlatán is. Az 1880-as évek elején Olaszországban járt, ahol nagy hatással volt rá Raffaello művészete és a pompeji falfestészet. Ezután eltávolodott az impresszionizmustól, színvilága hidegebb lett. Késői korszakában szinte kizárólag aktokat festett. Híres képei
többek között: Le moulin de la Galette, a Páholy és a Pázsiton heverő lány.

1937. december 3-án Balatonszárszón elhunyt a magyar irodalom egyik legnagyobb óriása, József Attila.


A hányatott sorsú zseni halála ma is vita tárgyát képezi. Az egyik oldal, élen Tverdota György és Hegedűs Géza irodalomtörténészekkel az öngyilkosság mellett érvvel. Míg mások, így például Garamvölgyi László volt rendőrségi szóvivő és Kéri Edit balesetet vélelmeznek. Álláspontjukat MÁV jelentésekkel, csendőrségi jegyzőkönyvek anyagaival támasztják alá. Tény, hogy utolsó versei a teljes csüggedésről árulkodnak. A címnélküli verseket kezdősoraikkal jelölik: Talán eltünök hirtelen..., Karóval jöttél..., Íme, hát megleltem hazámat...


"Ime,
hát megleltem hazámat,


a
földet, ahol nevemet


hibátlanul
irják fölébem,


ha
eltemet, ki eltemet..."

 Topor István