Évfordulók december 20-án

2015.12.18 17:19

A NAP IDÉZETE:

"Dühösnek lenni emberi dolog, de ha nem tudsz túllépni a dühödön, örökre a foglya maradsz".

Desmond Tutu Nobel-békedíjas anglikán egyházi vezető, emberi jogi aktivista.

 

December 20-a TEOFIL és VATA névnapja. A Teofil görögberedetű férfinév, jelentése: Isten kedveltje vagy Istent kedvelő, Isten barátja. A Vata régi magyar személynév, valószínűleg török eredetű, de a jelentése bizonytalan.

 

1497. december 20-án a pápa, VI. Sándor elfogadta Estei Hippolit bíboros lemondását az esztergomi érsekségről. Helyére Bakócz Tamás egri püspököt nevezte ki, aki méltóságát 1521. június 16-án bekövetkezett haláláig viselte. Bakócz Tamás nevéhez fűződik az 1514-es keresztes háború meghirdetése a török ellen. Ez csapott aztán át a Dózsa vezette parasztháborúba.

1542. december 20-án Tordán összeült az Erdélyi országgyűlés, amely elutasította a gyalui szerződés végrehajtását, megerősítette a „három nemzet”unióját és Fráter György helytartói hatalmát; elhatározta a török adó kivetését.

1703. december 20-án nevezte ki II. Rákóczi Ferenc Bottyán János volt császári ezredest a dunántúli kuruc hadak generálisává. Bottyán azonban csak 1704 októberében tudott a kurucokhoz csatlakozni. Bottyán János tehetségét ellenfelei is elismerték, így válhatott a magyar történelem egyik legkiválóbb hadvezérévé. Igazságos volt és törődött katonáival annak ellenére, hogy seregében szigorú rendet és fegyelmet tartott. Nem csoda, hogy katonái szerették és lelkesedtek érte. Habár súlyos sebeket szerzett, az a hír járta felőle a nép körében, hogy testét nem fogja a golyó.

1842. december 20-án gróf Széchenyi István bejelentette, hogy átveszi a Helmeczy Mihály által szerkesztett Jelenkor című politikai lap szellemi irányítását, azzal a céllal, hogy a továbbiakban a hírlapban folytatja a Kossuth elleni küzdelmet.

1918. december 20-án a Munkástanács elfogadta a Magyarországi Szociáldemokrata Párt földreformtervezetét. Ez javasolta a hitbizomány eltörlését, a földbirtokmaximumot (ez 500 hold, az egyházak esetében pedig 200 hold). A javaslat tartalmazta, hogy minden kisajátított föld állami tulajdonba kerüljön, amit aztán az állam örökbérletbe adhat. Rögzítette azt is, hogy a bérlő tulajdonosi jogokkal rendelkezzen, földjét örökbe hagyhatja. A tervezet kitért a mezőgazdasági munkások munkaidejének szabályozására is.

Topor István