Évfordulók december 20-án

2014.12.19 13:10

1191. december 20-án erősítette meg III. CELESZTIN pápa az esztergomi érsek jogait, nevezetesen hogy ő koronázhatja a magyar királyokat, valamint csak ő közösítheti ki az udvar tisztviselőit és ítélhet azok lelki ügyeiben.

1497. december 20-án fogadta el VI. SÁNDOR pápa a még akkor is csak 18 éves Estei Hippolit ( Beatrix királyné, Mátyás király özvegyének unokaöccse) lemondását, s nevezte ki helyére BAKÓCZ TAMÁST, aki ezzel Magyarország prímása lett. A jobbágy családból származó fiú pappá lett bátyja segítségével kezdett tanulni, a kor legnevesebb egyetemeire is eljutott. Hazatérve Rangoni Gáspár erdélyi püspök pártfogása alá került, akinek segítségével Mátyás udvaráig jutott. A sziléziai háború idején sikerült magára felhívni a király figyelmét, s innen már egyenes út vezetett a lehető legmagasabb karrierig. Mátyás halála után - ígérete ellenére - nem Corvin János herceget támogatta, sőt ő szervezte a botrányos esküvőt Beatrix és II. Ulászló között. korok.webnode.hu/products/mark-eva-az-olasz-no-beatrix-magyar-kiralyne-elete/  A hálás Dobzse Lászó (II. Ulászló) mellett ért hatalma csúcsára. Az említett esztergomi érsekség után 1500-ban bíboros, hét évvel később konstantinápolyi pátriárka lett. II.Gyula pápa halála után indult a pápaválasztáson, és bár fényűző ajándékai közel vitték a célhoz, végül ismét egy olasz, egy Medici került a trónra X. Leó néven. Az új pápa teljhatalmú legátusként távolította el riválisát és megbízta egy törökellenes keresztesháború megszervezésével, amibe Bakócz rögtön bele is vágott.

A gyülekező sereg vezérévé egy háromszéki dálnoki székely lófő családból származó hadnagyot DÓZSA GYÖRGYÖT nevezte ki. A minden tekintetben vegyes had - jobbágyok, kisnemesek, a fekete sereg volt katonái, és idegen zsoldosok mellett a nemzetiségek is jelentős számban képviseltették magukat - a létszám kb. 40%-a szlovák, román, szerb és ruszin volt. Mivel az élelmezést gondját nem oldották meg, a keresztesek kezdték maguk megszerezni az ellátmányt, ami zavargásokhoz vezetett. Bakócz ugyan leállította a toborzást, de későn: az adókkal megnyomorított parasztok felkelése vérengzésbe torkollott, amit aztán levertek, de Bakócz háttérbe szorult a politikai életben.

Az 1514-es országgyűlés törvényt hozott, hogy jobbágyi származású személy többé ne lehessen püspök vagy érsek. Amikor 79 évesen meghalt, az általa építtetett esztergomi Bakócz-kápolnába temették.

1740. december 20-án született BENKŐ JÓZSEF református lelkész, történetíró, botanikus. Transsilvania c. munkája az Erdélyt ismertető művek egyik legkiválóbbika. Ő ismertette Linné rendszerét először magyar nyelven, s elsőként jelölte kettős névvel a növényeket.

Márk Éva