Évfordulók augusztus 7-én

2015.08.06 14:15

  Augusztus 7. az IBOLYÁK névnapja. A név a latin viola szóból ered, ennek volt középkori magyar változata az Ivola, melyből az Ibolya név kialakult. E napon ünnepelnek az ULRIKOK is, nevük német eredertű. A név legismertebb magyarországi képviselője CILLEI ULRIK volt, a Hunyadiak ellensége.

  1348. augusztus 7-én VII. Kelemen pápától Lajos tarantói herceg, I. JOHANNA nápolyi királynő, ANDRÁS magyar királyi herceg gyilkosának második felesége királyi címet kap, miután a pápa megvásárolhatta Avignont a királynőtől.

  1525. augusztus 6-7-én zajlott a méltatlanul ritkán emlegetett SZÁVASZENTDEMETERI hősies csata. Ebben az évben FERHÁD boszniai pasa 12ezer emberével Szabácsnál átkelt a Dráván, hogy feldúlja a Szerémséget. TOMORI PÁL kalocsai érsek, alsó-magyarországi főkapitány szállt szembe vele, váraiból összeszedett népével. Sajkásaival elsüllyesztette a török átkelését segítő hajókat, szárazföldi seregével pedig a törökök hátába került, miközben az Rendek várát ostromolta. A két sereg végül Szávaszentdemeternél csapott össze a fenti napokon. A csatában az oszmán hadnál jóval kisebb magyar sereget BÁRDY ISTVÁN huszárkapitány vezette. Az ütközetben magyar oldalon mintegy hétszáz katona esett el, a törökök vesztesége elérte a 3-4 ezer főt.

  1560. augusztus 7-én született BÁTHORY ERZSÉBET ( korok.webnode.hu/products/bathory-erzsebet1/ ), Nádasdy Ferenc, a török által rettegve emlegetett "FEKET BÉG" felesége. Az őt ért horrorisztikus vádakat, ítélet nélküli fogvatartását, "rossz hírét" valószínüleg hatalmas vagyonára pályázó országnagyok, elsősorban THURZÓ GYÖRGY nádor tevékenységének "köszönhette".

  1876. augusztus 7-én született MATA HARI ( a Fény Szeme), születési nevén Margaretha Gertrude Zelle. Nagyon fiatalon ment feleségül egy skót tiszthez, akivel Indonéziába költözött. A házasság tévedés volt, a nő mindenkivel kikezdett, az alkoholista férj pedig verte őt. Párizsba kerülve óriási sikere volt, mivel a "hétfátyoltáncot" mindig meztelenül fejezte be. Az utókor szemében kémnőként vált ismertté, bár ez inkább csak feltételezés, és bizonyítatlan az is, hogy állítólagos kémhírei jelentősek lettek volna. Letartóztatása után mindvégig tagadott, 1917. október 15-én mégis kivégezték.

  Márk Éva