Évfordulók augusztus 30-án

2014.08.28 13:13

1574. augusztus 30-án született Szenczi Molnár Albert református pap, egyházi író, zsoltárköltő, nyelvtudós, műfordító. Inaskodott Károli Gáspár mellett, tanult a debreceni református kollégiumban, majd - mivel korán árvaságra jutott - fillér nélkül külföldi iskolákba indult, rengeteget nélkülözve. Járt Wittembergben, Strassburgban, Heidelbergben, megírta a latin-magyar szótárt, ami Nürnbergben jelent meg, ezt Rudolf császárnak ajánlotta. Prágában járva Keplerrel is megismerkedett. Mecénásokat keresve élt a hesseni fejedelem udvarában, Batthyány Ferenc dunántúli főkapitánynál, de volt végvári vitézek papja is. Amikor Bethlen Gábor egyetemet kívánt alapítani Kassán, őt hívta meg rektornak, s bár a tervet a harcok meghiúsították, Bethlen fejedelem gondoskodott a költő ellátásáról.

1849. augusztus 30-án az Oszmán Birodalom minisztertanácsa elfogadva Musztafa Resid nagyvezír álláspontját, elutasította az osztrákok követelését, így nem adták ki a hozzájuk menekült magyar szabadságharcosokat.

1940. augusztus 30. a második bécsi döntés napja, melynek értelmében Észak-Erdély, a Partium és a Székelyföld visszakerül Magyarországhoz. A 43 541km2 terület 2,2 millió lakosának 51,7%-a volt magyar.

Márk Éva