Évfordulók augusztus 29-én

2015.08.28 09:39

  A NAP IDÉZETE: " Egyszer a gyerekek is felnőnek, és nekik is meg kell tanulniuk a történelemből, hogy türelmetlenség és uszítás hatására mily könnyen változhat szörnyeteggé az ember." E.H.GOMBRICH osztrák származású brit művészettörténész.

  Augusztus 29. BEATRIX napja. A latin eredetű név jelentése: boldogságot hozó. Így hívták a nagy magyar király, I. MÁTYÁS feleségét, a nápolyi királylányt, Aragóniai Beatrixet. korok.webnode.hu/products/mark-eva-az-olasz-no-beatrix-magyar-kiralyne-elete/

 1204. augusztus 29-én koronázták királlyá a kisgyermek III. LÁSZLÓT, Imre király fiát, III. Béla unokáját. IMRE betegséggel küszködve koronáztatta meg kisfiát abban a reményben, hogy elejét veheti öccse, András herceg trónigényének. ANDRÁS (Endre) rendkívül hatalomvágyó fiatalember volt, uralomra törekvését édesapjuk még életében, majd végrendeletében is korlátozni igyekezett, amikor kisebbik fiára jelentős pénzösszeget hagyott azzal a kikötéssel, hogy abból keresztes hadjáratot kell indítania. A herceg azonban szembeszállt apja végakaratával, sőt figyelmen kívül hagyta III. Ince pápa intalmeit, kiátkozással való fenyegetését is. A fivérek között váltakozó eredménnyel fegyveres harcokra is sor került, utoljára Varasdnál, ahol Imre király nem mindennapi személyes bátorságát bizonyította: a krónikák szerint fegyvertelenül ment be Endre táborába mondván: "Hadd lássam, ki merészeli kezét emelni a királyi nemzetség vérére?!" majd megdöbbent öccsét kézenfogva kivezette táborából katonái közül, és egy várba záratta (ahonnan aztán hívei kiszabadították). Imre király rövid, háromévi uralkodása és korai halála után a hercegnek "állt a zászló", aki cselekedeteivel azt érte el, hogy az özvegy királyné, Aragóniai Konstancia kisfiával és a koronával VI. Lipót osztrák herceghez menekült. András háborút fontolgatott, amikor híre jött a gyermek halálának, így végre II. András néven fejére került az oly mohón áhított Szent Korona.

  1434. augusztus 29-én született JANUS PANNONIUS, az első Európa-szerte ismert, latin nyelven író magyar humanista költő. BÚCSÚ VÁRADTÓL c. elégiája számos költőnket fordításra ihlette; a "Janus Pannonius Búcsúverse Huszonkilenc magyar fordításban" c. kötet a Baranya Megyei Könyvtár kiadásában jelent meg.

  Márk Éva