Évfordulók augusztus 29-én

2014.08.28 12:32

1204. augusztus 29-én koronázták meg a kisgyermek III. Lászlót, Imre király fiát, III. Béla unokáját. Imre betegséggel küszködve koronáztatta meg 4-5 éves kisfiát abban a reményben, hogy elejét veheti öccse, András herceg trónigényének. András (Endre) azonban rendkívül hatalomvágyó fiatalember volt, uralomra törekvését édesapjuk még életében, majd végrendeletileg is korlátozni igyekezett, amikor kisebbik fiára jelentős pénzösszeget hagyott azzal a kikötéssel, hogy abból keresztes hadjáratot kell indítania. A herceg szembeszállt apja végakaratával és a bátyjával, sőt figyelmen kívül hagyta III. Ince pápa intelmeit, kiátkozással való fenyegetését is. A fivérek között váltakozó eredménnyel fegyveres harcra is sor került, utoljára Varasdnál, ahol Imre király nem mindennapi személyes bátorságról tett tanúbizonyságot. A krónikák szerint fegyvertelenül ment be András táborába mondván: "Hadd lássam, ki merészeli kezét emelni a királyi nemzetség vérére?!", majd megdöbbent öccsét kézenfogva kivezette táborából katonái közül, és egy várba záratta (ahonnan aztán hívei kiszabadították). Imre király korai halála után - mindössze harminc évet élt - a hercegnek "állt a zászló", aki cselekedeteivel azt érte el, hogy az özvegy királyné, Aragóniai Konstancia kisfiával és a koronával VI. Lipót osztrák herceghez menekült. András háborút fontolgatott amikor híre jött a gyermek III. László halálának, így végre II. Endre (András) néven fejére került az annyira áhított Szent Korona.

1434. augusztus 29-én született Janus Pannonius, az első Európa - szerte ismert magyar humanista költő, akinek magyar nyelven egyetlen sora sem maradt fenn (valószínűleg nem is írt verseket nyelvünkön). Búcsú Váradtól c. elégiája huszonkilenc költőnk magyar fodításában a Baranya Megyei Könyvtár gondozásában jelent meg Janus Pannonius búcsúverse címmel.

Márk Éva