Évfordulók augusztus 27-én

2014.08.26 17:41

1310. augusztus 27-én harmadszor is királlyá koronázták Károly Róbertet. Előzmények: Kán László 1310. április 8-án, Szegeden végül is elfogadta Károlyt törvényes urának a Tamás esztergomi érsek kezében lévő keresztre tett esküvel. A vajda hamarosan visszaadta a Szent Koronát, és vele Székesfehérvárott 1310. augusztus 27-én az esztergomi érsek harmadszorra, immár minden tekintetben érvényesen, Károly Róbertet Magyarország királyává koronázta.

1521. augusztus 27-én a Nándorfehérvárt ostromló törökök aknászainak sikerült felrobbantani a vár legerősebb pontját, a Kőles (Nyebojsza) nevű tornyot. Ezt követően indult meg a vár ellen az oszmánok harmadik rohama. A várvédők az itt támadt harcban szenvedték el a legnagyobb emberveszteségeket. A fellépő élelmiszer- és hadianyaghiány és a maroknyi, életben maradt védők (már csak 72 katona maradt életben) száma arra késztette Oláh Balázs várkapitányt, hogy tárgyaljon a vár feladásáról. Mivel felmentő hadak nem jöttek, ezért Oláh Balázs a szabad elvonulás fejében - két nappal később, augusztus 29-én - egadta magát.

1848. ugusztus 27-én az osztrák kormány emlékiratot juttat el az uralkodóhoz. bben emlékeztették V. Ferdinándot, hogy az önálló magyar pénz- és adügyminisztérium felállítása törvénytelen, mert ellent mond a Pragmatica anctionak, ezért meg kell szüntetni. Ugyanezen a napon a minisztertanács atározatot hozott, amelyben javasolta, hogy a magyar korona felségjogainak enntartása mellett ismerjék el Horvátország teljes autonómiáját. Szintén ezen napon történt, hogy Mészáros Lázás hadügyminiszter visszatért a déli táborba,
hogy a lemondott Berchtold altábornagy helyett átvegye a főparancsnokságot.

1910. augusztus 27-én láttameg a napvilágot Kalkuttai Teréz anya. Eredeti neve: Agnes Gonxha  Bojaxhio.

A szegények, nélkülözők, betegek, árvák közötti emberbaráti tevékenységéért 1979-ben
Nobel-békedíjjal tüntették ki.

Topor István