Évfordulók augusztus 26-án

2015.08.25 17:04

A NAP IDÉZETE:

"Micsoda különbség vagyon a nagy tolvaj és a kis tolvaj között? A kis tolvajok vasbékóban járnak, a nagy tolvajok aranyláncot viselnek. A kis kurvát a pellengérbe verik, a nagy kurvák az ablakból nevetik." BOD PÉTER

Augusztus 26-a Az IZSÓ napja. A név az Ézsau név régi magyar formája. Az Ézsau héber eredetű bibliai
név, jelentése nyers, szőrös.

1204. augusztus 26-án Imre király, miután érezte, hogy hamarosan meghal, megkoronáztatta kisfiát, a hároméves Lászlót. Öccsét, Andrást (a későbbi II. András királyt) pedig megeskette, hogy hű lesz a kis uralkodóhoz, és mindenben támogatni fogja. Ezek fejében kormányzóvá nevezte ki. A gyermekkirály azonban alig egy évvel később Ausztriában meghalt. Péter győri püspök hozatta haza a holttestét és a székesfehérvári bazilikában temette el. A Szent Korona is visszakerült Magyarországra, a királyné pedig visszatért Aragóniába.

1278. augusztus 26-án I. (Habsburg) Rudolf német király és IV. (Kun) László magyar király hadai a morvamezei (dürnkruti) csatában legyőzték II. Ottokár cseh uralkodó seregét. A győzelem kivívásában döntő része volt a jobb szárnyat alkotó magyar-kun hadnak, amelyet Csák nembeli Máté nádor vezetett.
Ottokát elesett az ütközetben, és ezzel lezárult a Babenberg-örökségért 1246 óta vívott harc. Az örökség pedig megalapozta a Habsburg-ház hatalmát.

1789.augusztus 26-án a francia nemzetgyűlés kiadta az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát. A 17 cikkelyből álló nyilatkozat mintájául az amerikai nyilatkozat szolgált. Kimondta a demokratikus alapjogokat:
szabadság, egyenlőség, testvériség, valamint személyi szabadság, jogegyenlőség és világpolgárság.

1849. augusztus 26-án a munkácsi vár őrsége feladta a várat az oroszoknak. Ugyanezen a napon
küldött Haynau két okiratot szárnysegédjével, Andrássy Norbert osztrák őrnaggyal Görgey Artúr számára. Az aradi főhadiszállásról küldött 186/titkos irat arról értesítette Görgeyt, hogy I. Ferenc József kegyelmet adott számára, azonban Magyarországon nem maradhatott. Tartózkodási helyéül egy másik koronaországot, Karintiát
jelölte ki, ahová Andrássy őrnagy kíséretében magával vihette családját és poggyászát is.   

1970-ben augusztus 26-án vette kezdetét a Wigth-szigeti pop fesztivál, ahol számos neves zenekar, mint The Who, The Doors, Ten Years After, Emerson, Lake & Palmer mellett utoljára hallhatta a közönség élőben Jimi Hendrixet. 

A fesztivált az East Afton Farmon tartották meg, ahol nagyjából 600 ezer fesztiválozó töltött el három napot, mely igazi horror lehetett a csöppnyi terület alig 100 ezer lakójának. Hendrix utolsó élő koncertje mellett így a világ legnagyobb fesztiválja címet is magáénak tudhatja. Talán ezért is különleges az a videó, melyet a helyszínen készítettek '70-ben egy super8-as kamerával, amelyen megörökítették a helyszínt, s a hangulat egy aprócska töredékét az utókor számára.

Topor István