Évfordulók augusztus 17-én

2015.08.16 13:51

A NAP IDÉZETE:

"A tömeg szereti erejét ott kinyilvánítani, ahol a legkönnyebb, üldözni az amúgy is üldözötteket."

(Moldova György: Negyven prédikátor)

Augusztus 17-e JÁCINT és HETÉNY napja. A Jácint görög eredetű, amely a görög mitológiai névnek a latin Hyacinthus formájából származik. Magának a jácint virágnak (Hyacinthus orientalis) a neve is a mondai alak nevéből származik. A Hetény magyar férfinév. Eredetére nézve két elmélet született. Az egyik szerint valószínűleg a hét számnév származéka, jelentése: a hetedik gyermek. A másik elmélet bolgár eredetű nemzetségnévnek tartja, amely valószínűleg csak a 10. században került hozzánk.

1487. augusztus 17-én I. (Hunyadi) Mátyás serege bevonult Bécsújhely városába. Ezzel teljessé vált Alsó-Ausztria meghódítása. Mátyás seregszemlét tartott a 20 ezer lovast és 8 ezer gyalogot számláló hadereje fölött.

1599. augusztus 17-én ezen a napon bontotta fel VIII. Kelemen pápa Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem és Mária Krisztierna Habsburg főhercegnő házasságát. A fejedelem 1599-ben kötött házasságot Krisztiernával, mivel azonban a házasságot sohasem hálták el, így végül a pápa felbontotta azt. A dinasztikus házasság zátonyra futása, és botrányosra voltának gyökerére két magyarázat található. Az egyik szerint a kudarc Báthory
homoszexualitásában keresendő. Más vélekedés szerint Báthory nem volt homoszexuális. Ifjúkorában elkapott egy nemibetegséget egy prostituálttól, akivel unokatestvére, Báthory Boldizsár révén ismerkedett meg. A betegség miatt impotens lett. Tény, Mária Krisztierna nem volt hajlandó új házasságot kötni, hanem 1607-ben kolostorba vonult. Mária Krisztiernáról szól A szűz fejedelemasszony címmel Márk Éva írása. korok.webnode.hu/products/a-szuz-fejedelemasszony1/

1849. augusztus 17-én Damjanich János tábornok átadta az oroszoknak Arad várát. A mintegy négyezer fős várőrség letette a fegyvert.  Ugyanezen a napon Kossuth Lajos Orsovánál elhagyta Magyarországot és török felségterületre lépett.

1916. augusztus 17-én a Ion I. C. Bratianu vezette román kormány a bukaresti titkos szerződés megkötésével csatlakozott az antanthoz. A szerződés értelmében a románok kötelezettséget vállaltak, hogy augusztus 28-ig belépnek a háborúba. Az antant katonákat és hadianyagot ígért a románoknak, illetve a győzelem megszerzése után pedig kilátásba helyezték, hogy Románia Erdély, Máramaros, a Bánát területével gyarapodhat, a Tiszáig tolva ki határait a Monarchia kárára.

1919. augusztus 17-én tiszti különítményesek Siófokon letartóztatták Stromfeld Aurélt, a Vörös Hadsereg volt vezérkari főnökét. Másnap Stromfeldet a budapesti Margit körúti katonai fogházba szállították, ahonnan decemberben szabadult ideiglenesen.

Topor István