Évfordulók augusztus 12-én

2015.08.11 20:59


Augusztus 12. Klára napja, ASSISI Szent KLÁRA ünnepe (napját 1969-ben 11.-re helyezték át). Ő alapította a ferences rend női ágát, a klarissza apácarendet. Magyarországon első rendházuk Nagyszombatban jött létre. Ismert magyar klarissza szentek: Árpád-házi SZENT KINGA, IV. Béla elsőszülött leánya, V. Boleszláv lengyel király felesége, Lengyelország és Litvánia védőszentje. BOLDOG JOLÁN, Kinga húga, Szent Erzsébet unokahúga, Szent Margit nővére, Jámbor Boleszláv lengyel herceg felesége. PRÁGAI SZENT ÁGNES, III. Béla leányági unokája, I. Ottokár cseh király jótékonyságáról ismert felesége.
1345. augusztus 12-én Velence szárazföldi sereggel, valamint a tenger felől öt gályából álló hajóhaddal ostrom alá vette a magyar fennhatóság alatt álló ZÁRA városát, ahonnan NAGY LAJOS király csak nemrég távozott. A magyar király felmentő seregével a következő év júniusában érkezett a városhoz, de a velenceiek által valószínűleg megvesztegetett magyar vezérek meghátráltak, súlyos veszteséget okozva I. Lajosnak. A béketárgyalások nem vezettek eredményre, a magyar támogatás nélkül maradt Zára megadta magát a velenceieknek.
1952. augusztus 12. éjszakáján tizenhárom jiddis író, költő, muzsikus és színész kivégzésére került sor Sztálin utasítására a Ljubjanka pincéjében. Ugyanekkor történt tíz "szabotőr" zsidó mérnök kivégzése is.
Márk Éva