Évfordulók április 9-én

2014.04.08 18:08

 1438. április 9-én nyitotta meg a ferrarai zsinatot IV. Jenő pápa. A viták témája a huszitizmus térnyerése és a keleti-nyugati egyházszakadás megszüntetése. Az egyre súlyosbodó oszmán fenyegetés miatt a résztvevők elfogadták Róma püspökének főségét. Az 1439-től Firenzében folytatódó zsinat ugyan látszólag eredményesen zárult, de az egység nem sokkal később felbomlott, az orosz és a keleti egyházak szakítottak Rómával.

1514. április 9-én hirdette ki X. Leó pápa bulláját a török elleni keresztes hadjáratról Bakócz Tamás esztergomi érsek. A gyülekező hadak fővezérévé Dózsa Györgyöt nevezte ki. A nemesség egyre nyugtalanabbul figyelte, hogy jobbágyaik a legnagyobb dologidőben táborba vonulnak, hogy robot helyett fölvegyék a keresztet. Szaporodtak az incidensek, mire II. Ulászló a sereg föloszlatása mellett döntött, ami csak olaj volt a tűzre. A parasztok együtt maradtak és szembeszálltak a nemesek ellenük induló seregével. A Dózsa vezette keresztesek július 15-én Temesvárnál vereséget szenvedtek.

1609. április 9-én többéves háborúskodás és hosszas tárgyalások után Németalföld helytartója elismerte az addig spanyol fennhatóság alatt álló északi tartományok elszakadását, s ezzel megszületett a független Hollandia.

1961. április 9-én halt meg I. Zogu  (Ahmet Muhtur Zogolli) albán király. Ősi földbirtokos család, bégek és nemzetségfők leszármazottjaként kétszer volt miniszterelnök, majd köztársasági elnök, 1928-39 között király. Tizenhét éves koráig Konstantinápolyban tanult, majd hazatérve saját 24 ezer emberével szembeszállt a támadó szerbekkel és montenegróiakkal. Az I. világháború során a monarchiától remélte Albánia függetlenségének elnyerését, terve azonban meghiúsult. Bár országa nagy részén még feudális viszonyok uralkodtak, az ő kormányzása idején kezdett Albánia modern nemzetté válni. 1938-ban vette feleségül Apponyi Geraldine magyar grófnőt, akitől egy fia, Leka Zogu született. Ő I.Leka királynak nevezi magát, s bár nem királyként, de részt vesz az albán politikai életben. Zogu 1946. január 2-án mondott le a trónról. Emigrációban halt meg 65 évesen.

MÁRK ÉVA