Évfordulók április 2-án

2014.04.01 17:57

 742. április 2-án született Nagy Károly (Carolus Magnus) frank király,aki fivére korai halála miatt az addig gyakori testvérgyilkosság(ok) nélkül lett egyeduralkodó. 800-ban történt császárrá koronázása hozta meg a Frank Birodalom virágkorát. Fia és utóda, Jámbor Lajos felkérésére a kor neves frank krónikása, Einhard írta meg a nagy császár életrajzát, Vita Caroli Magni címmel.

1473. április 2-án született Corvin János, I. Mátyás magyar király házasságon kívül született, de törvényesített fia, Hunyadi János unokája. Anyja osztrák polgárlány volt. A házasságaiban gyermektelen Mátyás őt kívánta utódjául, ezért egyre magasabb rangra emelte, és adományleveleiben így említi: "méltóságos János, liptai herceg és hunyadi gróf, a mi egyetlen szülöttünk". Bár apja 1489-ben megeskette báróit, hogy fiát királlyá koronázzák, János hiába küzdött a trónért, nem birtokolta apja adottságait, nem tudta a pártján lévőket összekovácsolni és a királyi zsoldosokat sem tudta megnyerni. Délvidéki urak bíztatására fegyveresen szállt szembe II. Ulászlóval, de a csontmezei csatában súlyos vereséget szenvedett, behódolásra kényszerült. Megalázó szerepet osztottak rá, amikor az új király koronázásakor neki kellett vinni a koronát. Többször ées sikerrel harcolt a törökkel, de 1504-benegy portyázó török csapattal vívott csatában megsebesült és nem sokkal később meghalt.

1860. április 2-án halt meg Forinyák Géza, a szabadságharcot követő függetlenségi mozgalmak mártírja. Pesti patrícius család sarja, apja ügyvéd, bátyja cs. és kir. altábornagy, a főrendiház örökös tagja volt. Joghallgatóként vett részt az 1860.március 15-re szervezett ünnepségen, amit a hatalom úgy próbált akadályozni, hogy előző napon letartóztatta a fő szervezőket. A rendőrségi akció tüntetésbe torkollt, a tiltakozó diákokhoz polgárok és munkások csatlakoztak. A menet a honvédek és kivégzettek sírjainak megkoszorúzására indult, de a temetőnél katonák várták őket, akik a sikertelen oszlatási kísérlet után közéjük lőttek. Ekkor szerzett a húszéves egyetemista súlyos sebet, melybe kétheti szenvedés után belehalt.Temetése tömegtüntetéssé vált, melyen a fővárosiak negyede, mintegy 50 000 ember vett részt.

Márk Éva