Évfordulók április 18-án

2015.04.17 12:11

  1598. április 18-án másodízben is (nem utoljára) lemondott BÁTHORY ZSIGMOND erdélyi fejedelem, aki helyett a rendek kérésére felesége HABSBURG MÁRIA KRISZTIERNA lett az uralkodó. Négy hónappal később férje visszavette a hatalmat, s bár egyezséget kötött feleségével, a fejedelem ezt az ígéretét sem tartotta be. A szerencsétlen sorsú hercegnőről itt olvashatnak: korok.webnode.hu/products/a-szuz-fejedelemasszony1/

  1616. április 18-án házasodott I. RÁKÓCZI GYÖRGY, akit kortársai az "öreg" megkülönböztető jelzővel illettek.korok.webnode.hu/products/i-rakoczi-gyorgy/. Felesége Lorántffy Zsuzsanna lett, akivel megkapta a sárospataki uradalmat.

  1660. április 18-án halt meg LORÁNTFFY ZSUZSÁNNA, I. Rákóczi György erdélyi fejedelem özvegye, országos hírnevet kivívott nagyasszony. korok.webnode.hu/products/lorantffy-zsuzsanna1/

  1808. április 18-án született KARACS TERÉZ író, pedagógus. Szülei művelt emberek voltak, házuk a korabeli értelmiség és művészvilág találkozóhelye lett. Náluk lakott egy ideig KATONA JÓZSEF, ott írta a Bánk bánt, de vendégkörükhöz tartozott KAZINCZY, KÖLCSEY, VÖRÖSMARTY is.Teréz 1846-ban alapította a miskolci felső leányiskolát, ahol nemcsak nemesi, hanem polgárlányok nevelését is vállalta. Nyolcvanadik születésnapján országos ünnepséget rendeztek, de aztán megfeledkeztek róla; négy évvel később nagy szegénységben halt meg.

  1982. április 18. az ÓPUSZTASZERI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK felavatásánaknapja. 1861-ben Kecskemét városa határozatot hozott egy emlékmű felállításáról, majd GÖNDÖCS BENEDEK országgyűlési képviselő támogatásával RÓMER FLÓRIS régész kezdett a szeri monostor romjainak feltárásához. 1896-ban törvény rendelkezett emlékmű létesítéséről a milleniumra. A hely kultuszát a trianoni diktátum élesztette fel. 1970-ben LÁSZLÓ GYULA javasolta a FESZTY-KÖRKÉP ottani elhelyezését, a település neve azóta Ópusztaszer. A körkép 1995 óta látogatható.

  Márk Éva