Évfordulók április 18-án

2014.04.17 17:19

1598. április 18-tól a (nem utoljára) lemondott Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem helyett a rendek kérésére felesége, Habsburg Mária Krisztierna lett az uralkodó. Négy hónappal később férje visszavette a hatalmat, s bár egyezséget kötöttek, a fejedelem ezt a kötelezettségét sem tartotta be. Mindkettejükről hosszabban olvashatnak itt: korok.webnode.hu/products/a-szuz-fejedelemasszony1/  és korok.webnode.hu/products/bathory-istvan-es-bathory-zsigmond/

1616. április 18-án kötött házasságot Lorántffy Zsuzsanna és Rákóczi György (később Erdély fejedelme). Az országos hírnevet kiérdemlő nagyasszonyról és I. (Öreg) Rákóczi Györgyről írást találhatnak itt: https://korok.webnode.hu/products/lorantffy-zsuzsanna1/ korok.webnode.hu/products/lorantffy-zsuzsanna1/ és korok.webnode.hu/products/i-rakoczi-gyorgy/

1808. április 18-án született Karacs Teréz író, pedagógus. Szülei művelt emberek voltak, házuk a korabeli értelmiség és művészvilág találkozóhelye lett. Náluk lakott egy ideig Katona József, ott írta meg a Bánk bánt, de vendégkörükhöz tartozott Kazinczy, Kölcsey, Vörösmarty is. 1846-ban alapította a miskolci felső leányiskolát, ahol nemcsak nemesi, hanem polgárlányok nevelését is vállalta. Nyolcvanadik születésnapján országos ünnepséget rendeztek, aztán hagyták pár évvel később mély szegénységben meghalni.

1982. április 18. Az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark felavatásának napja. 1861-ben Kecskemét határozott egy emlékmű felállításáról, majd Göndöcs Benedek országgyűlési képviselő támogatásával Rómer Flóris régész kezdett a szeri monostor romjainak feltárásához. 1896-ban törvény rendelkezett emlékmű létesítéséről a milleniumra. A hely kultuszát a trianoni diktátum élesztette fel. 1970-ben László Gyula javasolta a Feszty-körkép ottani elhelyezését. A település hivatalos neve azóta Ópusztaszer.

MÁRK ÉVA