Évfordulók április 14-én

2015.04.13 14:48

  Április 14. TIBOR napja. A név a Tiborc rövidülése, Bod Péter azonban egy ismeretlen, szláv eredetű erdélyi település nevéből származtatta. Csak magyar nyelvterületen ismert karakteres, szép férfinév! Ismert viselői: Déry Tibor, Szobotka Tibor, Gyurkovics Tibor, Bitskey Tibor, és még sok más magyar személyiség.

  1917. április 14-én halt meg LAZAR ZAMENHOF, lengyel optikus, filológus, az eszperantó nyelv  megalkotója. Kétnyelvű családban anyjával jiddisül, apjával oroszul beszélt, de mivel lengyel nyelvterületen született, elsajátította ezt a nyelvet is, később aztán a hébert, ógörögöt, a latint és angolt, majd kevésbé tökéletesen a franciát, olaszt, spanyolt és litvánt. Gyermekkora óta egy nagy közös nyelven törte a fejét, meggyőződése volt, hogy az közel hozná egymáshoz a különböző népeket. Első könyvét - félve a sikertelenségtől - dr. Esperanto (Remélő) néven adta ki, s az általa alkotott nyelv végül ezt a nevet kapta, bár eredetileg Lingvo Internacia-nak, Nemzetközi nyelvnek nevezte volna. Az első eszperantó világkongresszust 1905-ben rendezték Franciaországban. A nemzetközi nyelv mára az egész világon elterjedt, csak Magyarországon több, mint negyedmillió tankönyvet adtak ki.

  1946. április 14-én halt meg HORGER ANTAL nyelvész, az első magyar nyelvjárási térkép megalkotója. Szerencsétlen házasságában - egy évi kapcsolat után felesége rálőtt, de nem okozott komoly sérülést. Nemcsak magánéletében nem volt könnyű ember, amire bizonyíték JÓZSEF ATTILA Tiszta szívvel c. verse, amely a professzor nevét országszerte ismertté tette.

  1950. április 14-én született ESTERHÁZY PÉTER, a család grófi ágából. Matematikusként végzett, de inkább író lett. Műveit több mint húsz nyelvre lefordították. Számos megérdemelt díj - köztük József Attila-, Kossuth-, Herder-, Prima Primissima birtokosa.

Márk Éva