Évfordulók január 8-án

2014.01.07 17:14
 

 
 

1680. január 8-án Thököly Imrét – miután az 1679. november 3-ai szikszói csatában a császáriak felett győzelmet aratott – a  bujdosók hajdúszoboszlói gyűlésén a vitézlő rend 133 képviselője egyhangúlag fővezérré választotta, és felesküdtek rá: „Mi Istenért és Hazáért fegyverre kelt alulírott magyarok esküszünk az élő Istenre, […] hogy nagyságos Teökölyi (sic!) Imre urat, vezérünket nem hagyjuk el, bármit határoz az Isten dicsőségét és a Haza szabadságát illető ügyekben, […] akik pedig mostanig eltérő véleményen voltunk, ezután a tegnapi erős és feloldhatatlan egyezségünk szerint Őnagyságát, mint Fővezérünket ügyünk végső eldöntéséig hűségesen követjük.” Thököly csillagának rohamos emelkedését jelzik Szelepcsényi György prímásérsek-helytartó szavai: „Őfelsége kegyelmes szándéka az, hogy a jövőben egyedül Thökölyvel tárgyaljon, nem pedig az erdélyi fejedelemmel.”

1849. január 8-án került sor a képviselőház első tanácskozására Debrecenben. A szerveződő békepárt fellépett a Honvédelmi Bizottmány politikájával szemben. Ellenezte a kilátásnak tűnő harc folytatását. A képviselőház azonban nagy többséggel elutasította a békepárt magatartását. Ugyanezen a napon Windischgrätz tábornagy parancsára Pesten elfogták Batthyány Lajos grófot, az első felelős magyar kormány volt miniszterelnökét. Ehhez a naphoz még egy tragikus esemény kapcsolódik. A román felkelők ezen a napon pusztították el a nagyenyedi főiskolát. A keletkezett tűzben megsemmisült a könyvtár és a kézirattár. A támadás során mintegy 600 embert öltek meg a felkelők.

1861. január 8-án Cuza román fejedelem egyezményt kötött Klapka Györggyel, a Magyar Nemzeti Igazgatóság tagjával. Cuza engedélyezte, hogy a magyar függetlenségi háború céljaira fegyvert raktározzanak Románia területén. Cserébe Klapka ígéretet tett a magyarországi és erdélyi románok teljes egyenjogúsítására.

1918. január 8-án az amerikai szenátus és képviselőház közös ülésén Wilson elnök ismertette 14 pontos programját. A wilsoni elvek néven ismertté vált dokumentum javaslatot tett az I. világháború lezárására, és megoldást kínált arra is, hogy az eljövendő háborúk minden lehetőségét kizárja, valamint elősegítse a háborúban sokat szenvedet Európa újjáépítését.

Topor István