Évfordulók január 15-én

2014.01.14 20:19

1582. január 15-én Báthori István lengyel király és Rettegett Iván orosz cár 10 évre szóló fegyverszünetet kötött.

1596. január 15-én I. Rudolf megnyitja az országgyűlést Pozsonyban, amely március 12-ig ülésezett, majd feloszlott. Az országgyűlés főbb törvénycikkelyei kimondták, hogy a főpapok, bárók, mágnások és birtokos nemesek portánként saját zsebükből, előjogaik érintetlenül hagyásával, egyszeri alkalommal 9 Ft-ot adóznak; az uralkodó személyes megjelenése esetén kimondja a nemesi fölkelést; a szabad hajdúkat számolják fel; a király lépjen közbe az erdélyi fejedelemnél, hogy a töröktől visszavett területeken a régi tulajdonosok kapják vissza birtokaikat; kérik a rendek, hogy a magyarországi pénzt hazai értékben fogadják el;

A király a törvényeket március 21-én szentesítette.

1776. január 15-én Mária Terézia gróf Batthyány Józsefet nevezte ki esztergomi érsekké (tisztséget Batthyány 1799-ben bekövetkezett haláláig töltötte be). Ugyanezen a napon királyi rendelettel létrejött a besztercebányai, a rozsnyói és a szepesi katolikus püspökség. Területüket az esztergomi érseki főegyházmegyéből hasították ki, püspökeiket az esztergomi érsek joghatósága alá helyezték.

1872. január 15-én indult meg a Magyar Nyelvőr, a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Bizottságának folyóirata. Első szerkesztője Szarvas Gábor a magyar nyelvművelés megteremtője volt. Szarvas Gábor országos hírnévre nyelvészeti munkásságával tett szert. Ezért bízta meg az MTA egy, a magyar nyelv kutatását és művelését szolgáló folyóirat létesítésével. Magyar Nyelvőr küzdött a magyartalan szóalkotások ellen, és kiváló etimológiai cikkeket írt. Az új folyóirat köré csoportosította a magyar nyelvtudomány legtehetségesebb alakjait, így Simonyi Zsigmondot, Szinnyei Józsefet és Munkácsi Bernátot is. A folyóiratot 1994-ig az MTA adta ki, 1994 óta az Eötvös Loránd Tudományegyetem a lap gazdája.

1971. január 15-én volt Örkény István Macskajáték című drámájának ősbemutatója Szolnokon. A darabot Székely Gábor rendezte. Pár hónappal a szolnoki bemutatót követően a Pesti Színház tűzte színlapjára. A Macskajátékot azóta rengetegszer játszották itthon és külföldön, s mindannyiszor színésznői jutalomjátéknak (is) tekintették özv. Orbánnét. Az egyik leghíresebb, a Pesti Színház előadásában, amelyet Székely Gábor rendezett, Bulla Elma, illetve Sulyok Mária játszotta a főszerepet. Ebben a darabban érte el, egyik legnagyobb sikerét, Halász Judit. 1993-ban ugyancsak a Pesti Színházban, a két főszerepet Tolnay Klári és Tábori Nóra játszotta. Örkény méltán népszerű tragikomédiáját Makk Károly filmre vitte 1974-ben. A mozit Oscar-díjra jelölték, de nem nyerte el a rangos filmes díjat.

Topor István