Évfordulók január 13-án

2014.01.12 14:23

1522. január 13-án kötött házasságot II. Lajos  magyar király és Mária, Habsburg-házi főhercegnő. Mindketten nyertek a házasságon, ráadásul egymásba szerettek. A művelt, okos Mária mindenben segítette férjét, akinek erre szüksége is volt. II. Lajos Jagello Ulászló nehezen várt, egyetlen fiaként jött világra. Gondos nevelésének köszönhetően hat nyelven beszélt. Apja két éves korában megkoronáztatta, így tízévesen a gyermek törvény szerint uralkodó lett. Mária anyja "Őrült" Johanna kasztíliai királynő, apja "Szép" Fülöp osztrák főherceg  volt. Gyermekként eljegyezték a magyar királlyal, s annak haláláig szeretetben éltek együtt. A mohácsi vész után menekülni kényszerült. 1555-ig Németalföld kormányzója volt. Gyermekük nem született.

1568. január 13-án a tordai katolikus templomban Európában elsőként hirdettek vallásszabadságot. Ez a szabadság négy keresztény felekezetre, a katolikusra, a reformátusra, az evangélikusra és az unitáriusra vonatkozott. A határozat lényege, hogy vallása miatt senki nem üldözhető. "Természetesen" nem tartották be!

1754. január 13-án született Laczkovics János, a magyar jakobinusok egyik vezéralakja. Keményen bírálta a nemesség műveletlenségét és önzését, az uralkodót és a klérust. Martinovics vette rá, hogy álljon II. Lipót bizalmasai közé és legyen titkos ügynök, majd ő vonta be a köztársasági szervezkedésbe is. Ez utóbbiért elfogták, halálra ítélték és 1795. május 20-án a Vérmezőn kivégezték; bátran halt meg.

Márk Éva