Évfordulók január 12-én

2014.01.11 18:27

1685. január 12-én vette feleségül a legnagyobb titokban Francoise d' Aubigné-t a Napkirály, XIV. Lajos. Az asszony első férje a húsz évvel idősebb, súlyos testi fogyatékosságban szenvedő neves költő, Paul Scarron volt, aki az egyszerű neveltetésű, de intelligens és tanulni vágyó lányból művelt, kultúrában jártas finom hölgyet faragott. Madame de Montespan hívta meg a királytól származó gyermekei mellé nevelőnek, ekkor ismerkedett meg XIV. Lajossal, aki márkinővé nevezte ki, majd Montespan botrányba keveredése után mélyebb kapcsolatba került vele. Befolyása az uralkodóra egyre nőtt, már-már puritán , erkölcsös életvitele, visszafogottsága hatott az öregedő királyra; lassan megszűntek a pazarló ünnepségek, lakomák, színházi előadások.  Özvegyen maradva visszavonult a "Szent Lajos király háza" nevű intézménybe, melyet korábban ő alapított vagyontalan nemeskisasszonyok számára. 83 évet élt.

1782. január 12-én adta ki II. József szekularizációs rendeletét, melyben feloszlatta azokat a szerzetesrendeket, melyek nem gyógyítással vagy tanítással foglalkoztak, ezenkívül mintegy 140 kolostort. Ennek kapcsán történt meg a "fordított Canossa-járás" : VI. Piusz pápa Bécsbe utazott abban a reményben, hogy megváltoztathatja  császár véleményét, de nem járt sikerrel.

1945. január 12-én halt meg Kúnos Ignác nyelvész, turkológus, a török népköltészet gyűjtője, kutatója. Debreceni kereskedőcsaládban született 1860-ban. A Budapesti Tudományegyetemen szerzett tanári és bölcsészdoktori diplomát. Mester volt Vámbéry Ármin, az ő bíztatására fordult a török nyelv felé, majd sikerült Anatóliába utaznia. Öt évet töltött ott a török folklórt kutatva, felölelve a teljes népi kultúrkincset. Útijegyzeteiben érzékletesen mutatta be az anatóliai nép életét. Több munkája török nyelven is megjelent.

Márk Éva