Legújabb írásaink

Topor István: Ma 100 éve üzent hadat Olaszország az Osztrák-Magyar Monarchiának

1915. május 23-án Olaszország - szembefordulva korábbi szövetségesével - hadat üzent az Osztrák-Magyar Monarchiának. Az antant a szövetség felrúgásáért cserébe győzelem esetén az olaszoknak ígérte Dél-Tirolt, Albánia egy részét, az Isztriát és a Kvarner szigeteit, Triesztet és környékét, valamint...

A csíksomlyói búcsú eredete és a történelmi valóság

1567 pünkösd szombatján János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel indult meg, hogy Csík, Gyergyó és Kászon székek katolikus népét áttérítse az unitárius hitre. A székelyek István, gyergyófalvi plébános vezetésével fegyvert ragadtak. Magukat Isten kegyelmébe ajánlva, és Szűz Mária segítségéért...

Topor István: Makkai Sándor Sárga vihar című regényének mitológiai és folklór elemei

A tanulmány megjelent a Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszékének folyóiratában, az Újváry Zoltán által szerkesztett Ethnica  2010. XII/2. számában.Makkai Sándor 1934-ben megjelent regénye már címében is fontos mitológiai és folklór elemeket rejt. A jelzős szószerkezet jelzője, a sárga a magyar...

Sásdi Tamás: Trianon

Béketárgyalások és a trianoni békeszerződés A békekonferencia: A világháborút lezáró békekonferencia 1919. január 18-án nyílt meg Versailles-ban ugyanabban a tükörteremben, ahol napra pontosan 71 évvel korábban kikiáltották a Német Császárságot. Huszonhét állam képviseltette magát, amelyek közül...

Topor István: A gorlicei áttörés 100. évfordulójára

1915. május 2-án indult meg a német és az osztrák-magyar hadsereg közös támadása Gorlicénél. A maLengyelországhoz tartozó galíciai területen, Bártfa magasságában, a Magyar Királyság határaitól 50 km-re északra kibontakozó offenzívát  Conrad von Hötzendorf gyalogsági tábornok tervezte 8 német...

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia: Antall József útja a miniszterelnökségig (1932-1989)

Egyedülálló összeállítás született a Veritas Történetkutató Intézet munkatársától, amelyet a rendszerváltás utáni első miniszterelnök születésének 83. évfordulójára jelentettek meg. A dokumentumkötetből tökéletes képet kaphatunk a néhai miniszterelnök rendszerváltás előtti életéről. A rövid szerzői...

A debreceni 2-es honvéd huszárok arany vitézségi éremmel kitüntetett katonái. Összeállította: Topor István

Tiszti érmesekBékéssy Béla százados, olimpiai ezüst érmes kardvívó1915. május 12-én Békessy Béla  százados üldözőkülönítménye élén a galíciai Kolbuszovan át nyomult előre és páratlan lendülettel üldözve, újból és újból visszavetette az ismételten megkapaszkodó orosz utóvédet. Sikeres harcai...

Könyvajánló - Michel Houellebecq: Elemi részecskék

Ha röviden jellemezhetném a könyvet, annyit írnék róla: tudományosan erotikus.  Sokan az Európaipsychóként emlegetik a regényt, véleményem szerint semmi olyan brutális nincs benne, hogy kiérdemelné ezt a titulust. Gyilkosság abszolút nincsen benne, ellenben magas a szexuális túlfűtöttsége. Ha...

A köröstárkányi és nyégerfalvi magyarirtás évfordulóján

1919. április 18-án a partiumi Köröstárkányt és Nyégerfalvát román félkatonai alakulatok vettékbirtokukba. Erre az adott nekik lehetőséget, hogy a Székely Hadosztály kénytelen volt visszavonulni. A csatában Köröstárkány népe a hadosztály oldalán "példátlan hősiességgel" vett részt, férfiak,...

Limanova 1914

A Digitális Legendárium munkacsoportnak az 1914-es limanovai csatáról készült animációs filmjét tegnap mutatták be Honvéd Kulturális Központ színháztermeben. Az első világháború iránt érdeklődőknek ajánljuk. Megérdemlik a népszerűsítést, mert nagyszerű filmet...

A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja

2001. április 16-óta emlékezünk a magyarországi holokauszt áldozataira. Magyarország 1944. március 19-i német megszállása után a Sztójay-bábkormány sorra hozta a zsidóellenes rendeleteket a sárga csillag viselésétől a kerékpárok beszolgáltatásán és a zsidók lakásának igénybevételén át a zsidók...

A költészet napja

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Debrecenben hagyományosan erre az...

Húsvéthétfő

Supka Géza a húsvéti szokásoknak háromféle gyökeréről beszél. Megállapítja, hogy kevés olyan ünnepe van az emberiségnek, amelyhez már eleve annyi téves eszme, néphit és népetimológia fűződne, mint a húsvéthoz. A piros tojásokat tojó nyúlról, a kiváló etnológus, Solymossy Sándor mutatta ki, hogy...

Topor István: Frontbarátkozás 1916 húsvétján

A magyar királyi debreceni 2. honvéd huszárezred 1916-os húsvétjáról szóló írás elérhető az alábbi linken:http://nagyhaboru.blog.hu/2015/04/04/frontbaratkozas_1916_husvetjan

Minden kedves olvasónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolódtak. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad.A seprési tilalomnak a Tápió mentén azt a magyarázatot adták, hogy így elsepernék a locsolókat.Nem hajtott ki...

Tételek: 76 - 90 ból 192
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>