Legújabb írásaink

Topor István: Szent Iván-éji ünnep Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényében

Rakovszky Zsuzsa A kígyó árnyéka című regényével 2002-ben kiérdemelte az év Irodalmi Díját. Ennekellenére az írónő első prózai munkájának fogadtatása meglehetősen felemásra sikeredett.A kritikák egy része meglepően értetlenül fogadta a regényt. Margócsy István a líraiságot hozta fel a mű legnagyobb...

73 évvel ezelőtt elkezdődött a Barbarossa-hadművelet, a Szovjetunió lerohanására kidolgozott német haditerv

1941. június 22-én hajnali 3 óra 15 perckor a német tüzérség és a légierő összehangolt támadást indított a sztálini Szovjetunió ellen. Minden idők legnagyobb támadó haderejét majd három millió birodalmi katonával, 3600 harckocsival, 2700 repülőgéppel, 750 000 löveg, mentő- és teherjármű elé...

25 évvel ezelőtt, 1989. június 16-án ravatalozták fel és temették újra 1956 mártírhalált halt miniszterelnökét és társait

1989.június 16-án a Hősök terén újra felravatalozták, majd eltemették Nagy Imre volt kormányfőt, Maléter Pál egykori honvédelmi minisztert, Gimes Miklós újságírót, valamint az 1958 áprilisában kivégzett Szilágyi Józsefet, Nagy Imre titkárságvezetőjét és az 1957 végén a börtönben meghalt Losonczy...

70 évvel ezelőtt vette kezdetét a szövetségesek normandiai partraszállása

1944. június 6-án 6 óra 30 perckor kezdetét vette a szövetségesek "Európa erőd" elleni offenzívája. A szövetséges haderő D. Eisenhower irányításával az első hullámban nyolc szövetséges hadosztály szállt partra Sainte Mére Église és Caen között. Június 6-án négy partszakaszon körülbelül 150 ezer...

JÚNIUS 4-E A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA

A mai nap emléknap, a nemzeti összetartozás napja. A parlament 2010. május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett elfogadta a 2010. évi XLV. törvényt a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételről, mely a trianoni békediktátum 90. évfordulójáról megemlékezve a magyarság...

Rejtett kincsek nyomában

1971-ben jelent meg a Pécsi Pedagógiai Főiskola Hagyománykutatóinak gyűjtőmunkája a fenti címmel, a soknemzetiségű Baranya szájhagyomány útján terjedő történeteiből, már-már feledésbe merülő népi kincseiből. Ezek közül osztunk meg olvasóinkkal rövid kiegészítésekkel néhányat.   A MECSEK...

Könyvajánló - Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Magyarország története az államalapítástól a rendiség kialakulásáig (1000-1440).

A sorozat az egyik valaha volt legjobb történelmi összefoglalás a magyarság históriájáról. Ebben a kötetben Szent Istvántól Hunyadi Jánosig olvashatunk Magyarország történetéről. A szerző minden fontos eseményről ír: államalapítás, feudális magyar állam válsága, Szent László és Könyves Kálmán...

Könyvajánló - Bajzáth Sándor – Tóth Eszter Zsófia – Rácz József: Repülök a gyógyszerrel. A kábítószerezés története a szocialista Magyarországon

Mi történik akkor, ha egy felépülő függő, egy történész és egy orvos összefog azzal a céllal, hogy bemutassa a Kádár-korszak kábítószerezését? Létrejön egy garantáltan hiteles, érdekes és letehetetlen olvasmány. A könyv első részében minden szemszögből körbejárják a témát: olvashatunk, hogyan...

A májusfa kitáncolása

Illyés Gyula Puszták népe című könyvében így ír a szokásról:"Májusban kitáncolták a májfát. A májfa hatalmas, sudár jegenye volt; hosszú törzséről letisztították az ágakat, csak a koronáján hagytak valami lombot, annyit, mint egy napernyő. Valamikor a májfát a lányos házak elé állították, minden...

Húsvéthétfő

Supka Géza a húsvéti szokásoknak háromféle gyökeréről beszél. Megállapítja, hogy kevés olyan ünnepe van az emberiségnek, amelyhez már eleve annyi téves eszme, néphit és népetimológia fűződne, mint a húsvéthoz. A piros tojásokat tojó nyúlról, a kiváló etnológus, Solymossy Sándor mutatta ki, hogy...

Minden kedves látogatónknak kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk

Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolódtak. Akárcsak más nagy ünnepen, ilyenkor nem főztek, a trágyát nem hordták ki az istállóból, nem söpörtek, varrni sem volt szabad. A seprési tilalomnak a Tápió mentén azt a magyarázatot adták, hogy így elsepernék a locsolókat. Nem hajtott ki...

Könyvajánló - Tóth Eszter Zsófia - Murai András: Szex és szocializmus

Az alapos munkával megírt könyv sokkal több annál, mint amit a címe sugallna az olvasónak. Aki egy sikamlós sztori olvasására gondolna a cím alapján, hatalmasat fog csalódni a könyvben. A szerzők szinte minden szemszögből körüljárták a témát, a népesedéspolitikától kezdve az abortuszon át egészen a...

Nagyszombat

Az ősegyházban a nagyhét három utolsó napján Krisztus halálának emlékezetére eloltották a gyertyákat és csak a föltámadás ünnepére gyújtották meg újra. Az újtűz nagyszombati kultuszát előmozdította a pogány szakralizmus hagyatéka is. A germánok isteneik tiszteletére tavaszi tüzet gyújtottak,...

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA

1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a magyar lírát és alkotóit. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal és költői versenyekkel tisztelegnek József Attila és a magyar líra előtt. Utolsó verseinek egyikével, a Talán...

Könyvajánlók - Kertész István: Botrányok az ókorban

A neves történész könyvében 15 kis történetecskét olvashatunk a görög és a római történelemről. A szerzőstílusa rendkívül olvasmányos, olykor azt is elfelejtjük, hogy egy történelemkönyvet olvasunk. A történetek megfogalmazásán olykor meglepődünk, egy neves professzortól könyvben ritkán kapunk...

Tételek: 136 - 150 ból 188
<< 8 | 9 | 10 | 11 | 12 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>