Legújabb írásaink

Könyvajánló - Vámos Miklós: Utazások erotikában (Ki a franc az a Goethe?)

A kortárs magyar irodalom egyik legnagyobb szerzője mintha összemixelt volna két regényhőst ebben a könyvében. A regény főhősében felismerhetjük Szerb Antal Bátky Jánosát A Pendragon legendából esetlensége és tudása miatt, másrészt Michel Houllebecq Brunóját az Elemi részecskékből is felfedezhetjük...

Könyvajánló - Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

Két egykori barát már 40 éve nem látta egymást. A történet főhőse két egykori katonanövendék, akik az iskolában szoros barátságot kötöttek, majd valami elsodorta egymás elől őket. Egyikük megmaradt katonának, a másik külföldön lelt új életet. A házigazda várakozás közben felidézi barátságuk...

Augusztus 20. – Szent István ünnepe

Miért ezen a napon emlékezünk meg államalapító királyunkról?I. István királyunkat I. (Szent) László uralkodása alatt, 1083. augusztus 20-án avatták szentté a székesfehérvári bazilikában. 1090-ben Szent László rendelte el, hogy "Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson", és rögzítette az...

Sásdi Tamás: Az őszirózsás forradalom és a Károlyi-féle népköztársaság

    A forradalom kitörésének előzményei: A háború a kezdeti fellángolás után Magyarországon nagyon gyorsan elvesztette társadalmi támogatottságát. 1918 őszére a magyar társadalom nagy részére az általános békevágy és a társadalmi-politikai változtatás igénye volt jellemző. Magyarország...

Könyvajánló - Benyhe János: Így látták. Indián és spanyol krónikák

Kuriózum ez a szöveggyűjtemény, mivel a kiadása óta eltelt időben nem jelent meg hasonló kiadvány, amely ezzel foglalkozik. A könyv két részre osztható. Első részben a meghódítottak, a másodikban a hódítókszemszögéből olvashatjuk a történéseket. Az indiánok először isteneknek hiszik a jövevényeket,...

Szoboszlai Endre: Jézus születése és a "betlehemi csillag" rejtélye. Történelmi, bibliai érdekesség, csillagász szemmel.

Több bibliai jövendölés megfejtésénél hívták már segítségül a teológusok és a történészek a csillagászati kronológiát. Így volt ez Jézus születési időpontjának a meghatározása kérdésében is. A neves vallástörténeti eseményt ugyanis csak hozzávetőleges pontossággal tudták időben behatárolni.  ...

Topor István: Akikért a harang szól

1914. július 28-án az Osztrák - Magyar Monarchia követe Belgrádban átnyújtotta Szerbiának a hadüzenetet. A hírt a közvélemény és a képviselőház is lelkesen üdvözölte. A politikusok még nem tudták, és a katonai vezetők közül is csak egy szűk réteg sejtette, hogy a megváltozott haditechnika új...

Könyvajánló - Benedek István: Benedek Marcell

A cím alapján a könyv egy rendhagyó életrajznak tűnik, amelyet az orvos-művelődéstörténész gyermek írt az irodalmár apáról, azonban sokkal több annál. Megismerhetjük egyrészt magát az embert, Benedek Marcellt,sőt a tágabb családot is, beleértve a nagy mesemondó apukát, Benedek Eleket...

Topor István: 100 ével ezelőtt vette kezdetét a Nagy Háború

1914. július 28-án, miután az Osztrák-Magyar Monarchia ultimátumára július 25-én adott szerb választ nem találták kielégítőnek, a Monarchia hadat üzent Szerbiának. Ezzel megkezdődött a hadüzenetek küldözgetésének időszaka. Másnap, július 29-én a cári Oroszországban részleges, egy nappal később...

Könyvajánló - Szerb Antal: Pendragon legenda

Szerb Antal örökzöld alkotása azon könyvek közé tartozik, amelyet nem lehet letenni és az ember újra és újra el akarja olvasni. Minden újraolvasásnál jót szórakozunk rajta. Magát a történet műfaját elég nehéz behatárolni. A regény adott, de a szerző belekevert egy kis kultúrtörténetet, egy kis...

Sásdi Tamás: A második világháború II. rész. Sztálingrádtól a Missouriig

A keleti front 1942-43-ban:Az 1941. december 6-án indított szovjet ellentámadás egy hónap alatt mintegy 100-150 km-rel szorította vissza a németeket. Az ellentámadás csak részleges siker volt. A középső német szárnyat sikerült ugyan meggyengíteni, de felszámolására nem került sor. Az ellentámadás...

Könyvajánló - Vonyó József Gömbös Gyula

A Kiadó Politikai életrajzok sorozatában egy újabb rendkívül jól megírt könyvvel van dolgunk. A szerző már a bevezetőben leszögezi, hogy elfogulatlanul igyekszik a vizsgált személyt bemutatni, amit kiválóan végre is hajt a könyv lapjain. Véleményem szerint minden történelmi személyről ilyen...

Könyvajánló - Kosáry Domokos: A történelem veszedelmei. Írások Európáról és Magyarországról

A könyv lapjain válogatott tanulmányokat, amolyan best of-szerű válogatást olvashatunk a legendás történésztől. A témakörök sokrétűek, tanulmánykötet révén az összes tanulmány nem fogja érdekelni az olvasót, csak az, amely az érdeklődési körébe tartozik. Olvashatunk Magyarország és a nemzetközi...

A szarajevói merénylet 100. évfordulója

100 évvel ezelőtt, június 28-án dördültek el Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban azok a lövések, amelyek halálosan megsebesítették az Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot és feleségét Hohenberg Zsófia hercegnőt. A merénylet, amint azt Pollmann Ferenc megállapította,...

Topor István: Hetven évvel ezelőtt, 1944. június 25-én kezdődött meg a debreceni gettó felszámolása és az ott élők deportálása.

Az előzmények. 1944. március 31-én jelent meg a 1240/1944. ME sz. kormányrendelet, amely kötelezte a zsidókat a sárga csillag viselésére. Ez minden hat éven felüli magyar zsidók számára kötelezővé tette a megkülönböztető jel viselését. A 10 X 10 cm-es csillagot varrással, el nem távolítható módon...

Tételek: 121 - 135 ból 188
<< 7 | 8 | 9 | 10 | 11 >>

Évfordulók

A hét történelmi személyisége

2016.11.10 21:54

  1703. nvember 11-én ZRÍNYI JÁNOS ANTAL - a Wesselényi-féle összeesküvést követően kivégzett Zrínyi Péter fia, ZRÍNYI ILONA öccse - halálával férfiágon is kihalt az ősi horvát-magyar Zrínyi család. A nagy műveltségű, hét nyelven beszélő, tehetséges császárhű katona, hosszas grazi raboskodása során elborult elmével végezte be életét. A családját ért megalázó méltatlanságok és saját meghurcoltatása ellenére mindvégig hű maradt a Habsburg-házhoz, bár nővére, és annak férje, Thököly Imre környezetében viszonylagos biztonságban élhetett volna

  Márk Éva

A HÉT TÖRTÉNELMI SZEMÉLYISÉGE

2016.10.27 14:06

  1553. október 27-én halt máglyahalált SZERVÉT MIHÁLY (Miguel Serveto) csillagász, meteorológus, teológus, jogtudós, matemetikus, orvos, a kor humanista polihisztora. Tagadta a Szentháromság dogmáját, mert szerinte anélkül megnyerhetők lettek volna a judaizmus és az iszlám hívői. Vallotta a szabad akarat létezését, tanai utat találtak az unitárius egyház híveihez. A vallásalapító KÁLVIN JÁNOS svájci reformátor, aki az eretnekség vádjában egyetértett a katolikus egyházzal, vélhetően személyes rosszindulattól vezérelve aktív részese volt Szervét kivégzéssel végződő perének.

  Márk Éva

A hét történelmi személyisége

2016.10.19 17:09

   1663. október 18-án született a korszak egyik legkiválóbb hadvezére SAVOYAI JENŐ. Jelentős részben az ő nevéhez fűződik Magyarország török uralom alóli felszabadítása, fényes győzelmei miatt neve éppoly riadalmat okozott a törökök közt, mint korábban Hunyadi Jánosé. A császár által fővezérré kinevezett Savoyainak nagy szerepe volt abban, hogy a Habsburg monarchia nagyhatalommá vált, és I. LIPÓT meghetette, hogy Magyarországot fegyverrel meghódított területként kezelje. A rendeket lemondatta a szabad királyválasztás jogáról, és kimondatta a Habsburgok örökletes királyságát. A császáriak bevonultak ERDÉLYBE is, melyet Lipót saját "oltalma" alá helyezett. A felszabadító háború anyagi terheit a magyar jobbágyság viselte, s rájuk kényszerítették az országba telepített császári csapatok ellátását is, mely intézkedések okozta végtelen nyomor vezetett végül a Rákóczi szabadságharc kitöréséhez. Gróf Savoyai Jenő ( Eugen von Savoyen), Carignan hercege 72 évesen halt meg agyvérzésben.

  Márk Éva

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>